Sorting by

×

Lorx Alexander

Dr. Alexander Lorx sa narodil 15. novembra 1839 v Kežmarku a zomrel 30. októbra 1917 v Levoči. Manželka Irma Laura bola dcérou farára Ondreja Šoltísza z Matejoviec a Alžbety Karolíny, rod. Adamiovej. Po absolvovaní gymnázia…

Lam Šebastián Ambrosius

Šebastián Ambrosius Lam sa narodil 23. augusta 1544 v Kežmarku a zomrel 24. októbra 1600 v Kežmarku. Šebastián Ambrosius Lam sa narodil v Kežmarku v r. 1544 (iné pramene 1542), kde aj študoval. Najprv…

Lux Jakub

Jakub Lux sa narodil 10. októbra 1802 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. októbra 1873 v Starej Lesnej. Do školy chodil v Kežmarku, Prešove a Bratislave. Okrem pedagogickej dráhy sa upísal aj…

Lindner Ernest

Dr. Ernest Lindner sa narodil 27. decembra 1826 v Ľubici a zomrel 23. septembra 1902 v Budapešti v Maďarsku. Študoval právo v Debrecíne a medicínu vo Viedni. So spolužiakom si otvorili na Sliezsku kúpele so…

Laska Beata

Beata Laska rod. Koscieleska sa narodila medzi 6. a 20. septembrom 1515 v Krakove v Poľsku a zomrela po 24. júli 1576 v Košiciach. Tradovalo sa, že Beata pochádzala z lôžka poľského kráľa Žigmunda Starého a…

Luchs Július Róbert

Július Róbert Luchs sa narodil 5. februára 1901v Kežmarku a zomrel 16. júla v Korbachu v Nemecku. Študoval v Kežmarku na gymnáziu, potom za učiteľa v Spišskej Novej Vsi a Opave. Roku 1919 začal…

Langsfeld Juraj

Juraj Langsfeld sa narodil 16. októbra 1825 v Sučanoch a zomrel 22. júna 1849 v Kremnici. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1843/44 do vyššej triedy – do…

Lojek Július

Július Lojek sa narodil v septembri 1946 v Spišskej Starej Vsi, prirodzenom centre Zamaguria, miniregiónu pod hrebeňom Spišskej Magury. Po absolvovaní základnej školy študoval od r. 1960 na Strednej priemyselnej škole v Košiciach…

Lauček Daniel Záboj

Daniel Záboj Lauček sa narodil 18. mája 1846 v Rimavskej Píle a zomrel 20. apríla 1911 v Nanticoke v USA. Na kežmarské lýceum sa zapísal do I. ročníka v školskom roku 1858/59. Odtiaľ odišiel do…

Lerch Ján

Ján Lerch sa narodil v poslednej tretine 18. storočia v Kežmarku a zomrel 25. marca 1761 v Kežmarku. Lerchova tvorba nadväzuje na dielo levočského sochára švédskeho pôvodu Olafa Engelholma, v dielni ktorého sa vyučil. Za…