Sorting by

×

Juraj Langsfeld sa narodil 16. októbra 1825 v Sučanoch a zomrel 22. júna 1849 v Kremnici.

Pochádzal z remeselníckej rodiny. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1843/44 do vyššej triedy – do triedy logikov. Z Kežmarku odišiel na evanjelické kolégium do Prešova.

Pôsobil ako učiteľ v Žabokrekoch a Martine. Ako presvedčený Slovák bol proti maďarskej revolúcii v r. 1848/49. Pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, ktorí bojovali proti maďarským gardám, bol dokonca veliteľom čaty. Po porážke v apríli 1849 sa skrýval, ale vlastný strýko ho vyzradil, za čo dostal odmenu tristo zlatých. Langsfelda chytili a keďže ostal verný svojim ideálom, odsúdili ho na smrť obesením. Popravili ho v Kremnici.

Literatúra:

TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Smrť Ďurka Langsfelda. Martin: Matica slovenská 1937.