Sorting by

×

Dr. Alexander Lorx sa narodil 15. novembra 1839 v Kežmarku a zomrel 30. októbra 1917 v Levoči.

Manželka Irma Laura bola dcérou farára Ondreja Šoltísza z Matejoviec a Alžbety Karolíny, rod. Adamiovej.

Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku študoval na lekárskej fakulte v Pešti, ktorú ukončil v r. 1865 udelením titulu doktora medicíny. Neskôr získal diplom chirurga a pôrodníka. Pôsobil ako praktický lekár v Matejovciach, následne ako hlavný lekár provincie 16 spišských miest v Spišskej Novej Vsi a župný lekár v Levoči. Po r. 1890 učil na gymnáziu v Kežmarku a pôsobil ako kúpeľný lekár v Smokovci. V r. 1915 obdržal čestný doktorát Budapeštianskej univerzity.

Venoval sa zdravotníckej osvete. R 1912 spolu s levočským mestským lekárom B. Rožnaiom založil Spolok pre boj proti pľúcnej tuberkulóze, viedol protituberkulózny ústav s laboratóriom a nemocničnými lôžkami. Bol spoluzakladateľom, tajomníkom a predsedom Spolku spišských lekárov a lekárnikov. O 25-ročnej činnosti spolku napísal v roku 1893 prácu A szepesmegyei orvosok és gyógyszerészek egyesületének 25 – évi müködése 1867-töl 1892-ig.

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Z.: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.

NN: Nekrológ. Karpathen-Post, r. 38, č. 45, 8. 11. 1917. SBS III. Martin: Matica slovenská 1987