Sorting by

×

Spomienky

Na našich spomienkových stránkach umožňujeme ľuďom uctiť a pripomenúť si zosnulého pomocou zdieľania osobných spomienok na dobrých priateľov, členov rodiny alebo niekoho, kto bol nášmu srdcu blízky.  Ponúkame širokú ponuku citátov a kodolencie.
Na osobnej spomienkovej stránke môžu ľudia vidieť úmrtné a spomienkové odkazy pre zosnulého, 
taktiež môžu podľa želania pridávať kondolencie pre pozostalých na facebooku.