Sorting by

×

Lam Fridrich

PhDr. Fridrich Lam sa narodil 13. mája 1881 v Kežmarku a zomrel 27. decembra 1955 v Budapešti v Maďarsku. Fridrich Lam sa narodil v Kežmarku ako syn rovnomenného advokáta, potomka Šebastiána Ambrózia zvaného Lam, významného…

Longa Martin

Martin Longa sa narodil 11. novembra 1882 v Malom Slavkove a zomrel 23. decembra 1959 v Malom Slavkove. Do ľudovej školy chodil v Kežmarku, do gymnázia v Levoči. Doma gazdoval, v čase hospodárskej krízy…

Lasky Hieronym

Hieronym Lasky sa narodil v roku 1496 v Lask v Poľsku a zomrel 22. decembra 1541 v Krakove v Poľsku. Hieronym pochádzal zo šľachtickej rodiny – už jeho otec Jaroslav bol sieradským vojvodcom. Meno si odvodzovali od…

Lipták Ján

Dr. Ján Lipták sa narodil 13. decembra 1889 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 18. decembra 1958 vo Warstein v Nemecku. Narodil sa v rodine staviteľa. Študoval na kežmarskom gymnáziu; históriu, latinčinu a…

Lány-Jacobi Martin

Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca do…

Lichard Daniel

Daniel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, odkiaľ prišiel na kežmarské lýceum. Tu zotrval v rokoch 1823…

Lipták František

František Lipták sa narodil 29. septembra 1894 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1967 v Kežmarku, pochovaný je v Bratislave. Navštevoval Vyššiu obchodnú školu. Pracoval na viacerých miestach – v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi…

Linberger Štefan

Štefan Linberger sa narodil 21. decembra 1825 v Šoproni v Maďarsku a zomrel 4. novembra 1902 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval na lýceu v Šoproni a teológiu v r. 1846 – 1849 na…

Leudischer Juraj

Juraj Leudischer sa narodil v Levoči a zomrel v roku 1560 v Strážkach. Juraj Leudischer sa považuje za prvého šíriteľa reformačnej myšlienky Dr. Martina Luthera v Kežmarku a blízkom okolí. Pôvodne bol údajne remeselníkom – krajčírom,…

Lasky Albert

Albert Lasky sa narodil v roku 1536 v Kežmarku a zomrel v roku 1605 v Poľsku. Po svojom otcovi Hieronymovi, majiteľovi kežmarského hradu, zdedil nielen majetky, ale aj fi - nančné problémy: veľa cestoval, prijímal hostí,…