Sorting by

×

Smrť neodmysliteľne patrí k životu. Netradičným odvetvím cestovného ruchu, postupne sa rozvíjajúcim aj na Slovensku, je nekroturistika. Starý historický cintorín v Kežmarku na Toporcerovej 880 v tomto smere má čo ponúknuť a mesto plánuje tento jeho potenciál rozvinúť. Kežmarský historický cintorín je osobitá pamiatka. U obyvateľov mesta ani u návštevníkov nevzbudzuje takú pozornosť ako kostoly, hrad, školy či meštianske domy; hroby dávnych historických osobností sa prelínajú s hrobmi nedávno zosnulých, ktorých stratu ešte bolestivo pociťujeme. 

Je to však miesto pomníkov, ktoré zachovávajú spojenie súčasníkov s ich predkami a ktoré sú kamennými záznamami jedinečných príbehov ľudí, ktorí žili vo svojom meste, budovali ho, chránili a odovzdali potomkom. Pomníkov, ktoré sú viditeľným obrazom minulých čias, histórie mesta.

Kronika Kežmarských cintorínov