Sorting by

×

Jakub Lux sa narodil 10. októbra 1802 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. októbra 1873 v Starej Lesnej.

Do školy chodil v Kežmarku, Prešove a Bratislave. Okrem pedagogickej dráhy sa upísal aj Tatrám (vystúpil údajne 98-krát na Lomnický štít). Venoval sa aj botanike a včelárstvu.

Literatúra:

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves: Schmidt 1901.