Sorting by

×

Lazarević Lazar st.

Lazar Lazarević st. sa narodil 30. septembra 1803 v Sriemskom Karlovci v Srbsku a zomrel 1. marca 1846 v Novom Sade v Srbsku. Narodil sa v rodine Jovana Lazarevića, karloveckéko učiteľa a súčasníka pravoslávneho metropolitu Štefana…

Lány-Jacobi Daniel

Daniel Lány-Jacobi sa narodil 15. septembra 1691 v Kežmarku a zomrel 23. februára 1729 v Kežmarku. Syn popraveného Martina Lányho študoval v rodnom meste, potom na univerzitách v Kráľovci (Königsberg), v Berlíne a teológiu…

Lazary Viktor

Viktor Lazary sa narodil v roku 1835 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 11. februára 1916 v Kežmarku. O jeho živote nevieme takmer nič. Podľa súpisu obyvateľov z r. 1866 žil už v Kežmarku spolu…

Lauček (Gallik) Martin

Martin Lauček (Gallik) sa narodil 12. mája 1732 v Martine a zomrel 9. februára 1802 v Skalici. Do školy chodil v Necpaloch, Prešporku, Šarišskom Potoku a v 40. rokoch v Kežmarku. Pôsobil v…

Laufer Eduard

Eduard Laufer alias Theophil Gula záchranca Židov sa narodil 1. decembra 1895 v Radošine a zomrel v lete 1988 v Nathania v Izraeli. Eduard Laufer – silný chlapec židovského pôvodu, ale…

Lány-Jacobi Pavol

Dr. Pavol Lány-Jacobi sa narodil 4. novembra 1725 v Kežmarku a zomrel v roku 1766 v Kežmarku. Syn evanjelického farára Daniela Lányho chodil do školy v Kežmarku, medicínu študoval v r. 1749 – 1753 na…

Lány Martin

Cisársky súd odsúdil na trest smrti sťatím Martina Lányho spolu s meštanmi Kraya a Toperczera za to, že bránili Kežmarok pri útoku cisárskych vojsk. Pochádzal údajne z Hrabušíc, študoval právo a baníctvo, ale…