Sorting by

×

Daniel Záboj Lauček sa narodil 18. mája 1846 v Rimavskej Píle a zomrel 20. apríla 1911 v Nanticoke v USA.

Na kežmarské lýceum sa zapísal do I. ročníka v školskom roku 1858/59. Odtiaľ odišiel do Levoče, kde už písal verše i prózu a potom do Prešova, kde študoval teológiu. V štúdiách teológie pokračoval v nemeckom Rostocku. Uhorská cirkevná vrchnosť ho považovala po návrate za pansláva a nedala mu súhlas na vykonávanie farárskeho úradu. R. 1885 odišiel do Nemecka, kde pôsobil ako evanjelický farár medzi lužickými Srbmi a napokon r. 1893 sa vysťahoval do USA, kde bol farárom medzi slovenskými krajanmi až do smrti. V zahraničí sa už písaniu nevenoval.

Literatúra:

SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 362 – 363.