Sorting by

×

Dr. Ernest Lindner sa narodil 27. decembra 1826 v Ľubici a zomrel 23. septembra 1902 v Budapešti v Maďarsku.

Študoval právo v Debrecíne a medicínu vo Viedni. So spolužiakom si otvorili na Sliezsku kúpele so studenou vodou, ktoré ale onedlho zanikli. Kvôli revolúcii 1848 sa nemohol vrátiť do vlasti, tak si v Lipsku zarábal ako prekladateľ gréckych klasikov. Potom v Halle a Jene pomáhal študujúcim krajanom vyučovaním angličtiny. Po návrate do vlasti pôsobil najprv v advokátskej praxi v Prešove, potom ako učiteľ na evanjelickom lýceu v Kežmarku. V rokoch 1859 – 1862 vyučoval na kolégiu v Prešove, potom dva roky na reálke vo Viedni a neskôr v Drážďanoch. Od roku 1867 pôsobil ako knihovník Maďarskej akadémie vied, od r. 1875 v Budapešti.

Písal básne v spišsko-nemeckom nárečí, zbieral ľudovú slovesnosť, prekladal maďarských a gréckych klasikov. Patrí k najnadanejším spišským básnikom.

Dielo: Fliegende Blätter in Zipser Mundart (Lietajúce lístky v Spišskom nárečí), Viedeň 1864; Fartblihndijer Zepser Liederposchen, Budapešť, Levoča 1879.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 194. SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 408.