Sorting by

×

Pieta Kežmarok

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavíte všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.

moderný kežmarok

Aktuálne dianie na cintoríne

dynamický kežmarok

Historický cintorín
v našom meste

Smrť neodmysliteľne patrí k životu.
Netradičným odvetvím cestovného ruchu, postupne sa rozvíjajúcim aj na Slovensku, je nekroturistika.
Starý historický cintorín v Kežmarku na Toporcerovej 880 v tomto smere má čo ponúknuť
a mesto plánuje tento jeho potenciál rozvinúť.

Kežmarský historický cintorín je osobitá pamiatka.
U obyvateľov mesta ani u návštevníkov nevzbudzuje takú pozornosť ako kostoly, hrad, školy či meštianske domy; hroby dávnych historických osobností sa prelínajú s hrobmi nedávno zosnulých, ktorých stratu ešte bolestivo pociťujeme.

historický kežmarok

Osobnosti dejín Kežmarku

Cintorín je miesto pomníkov, ktoré zachovávajú spojenie súčasníkov s ich predkami a ktoré sú kamennými záznamami jedinečných príbehov ľudí, ktorí žili vo svojom meste, budovali ho, chránili a odovzdali potomkom. Pomníkov, ktoré sú viditeľným obrazom minulých čias, histórie mesta.

SME TU PRE VÁS!

Pohrebné a cintorínske služby Pieta

Cintorín nie je len miesto na pochovávanie mŕtvych.
Je to aj otvorená kniha, na stránkach ktorej sú ukryté príbehy
a osudy ľudí, spoločnosti, doby i celého mesta,
ktorého je cintorín súčasťou a zároveň kronikou.