Sorting by

×

Komárnický Ivan Jurijevič

Ivan Jurijevič Komárnický sa narodil 28. augusta 1917 v Haňkovici na Ukrajine a zomrel 10. januára 2008 v Kežmarku. Otec Jurij Komárnický zahynul v I. svetovej vojne ešte pred narodením syna. Matka Eva –…

Koller Karol

Karol Koller sa narodil 22. januára 1825 v Levoči a zomrel 5. apríla 1913 v Kežmarku. Študoval na gymnáziu v rodnom meste a právo s teológiou na kežmarskom lýceu. Na univerzite vo Viedni pokračoval…

Kollár Ján

Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach a zomrel 24. januára 1852 vo Viedni v Rakúsku. V r. 1817 – 1719 absolvoval evanjelickú teológiu na univerzite v Jene, ten istý rok sa…

Klimo-Hájomil Peter

Peter Klimo-Hájomil sa narodil 9. apríla 1882 v Jamníku na Liptove a zomrel 11. mája 1952 v Liptovskom Hrádku. V školskom roku 1896/97 prestúpil na kežmarské gymnázium do 4. ročníka, kam prišiel z Banskej…

Klein Samuel

Samuel Klein sa narodil 18. októbra 1784 vo Vrbove a zomrel 7. novembra 1835 vo Veľkej pri Poprade. Študoval na lýceu v Kežmarku teológiu a v tomto odbore pokračoval aj na univerzite…

Kiš (Kiss) Július

Július Kiš (Kiss) sa narodil 28. decembra 1932 v Kežmarku a zomrel 26. novembra 1994 v Poprade. Do školy chodil v rodnom meste, vyučil sa za typografa a v tomto odbore absolvoval školu polygrafi…

Kiszely Ervín

Ervín Kiszely sa narodil 5. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku. Študoval teológiu v Prešove. Aby mohol pokračovať v univerzitných štúdiách, zarábal si vyučovaním v bohatých rodinách, až potom…

Kiss Viktor

Viktor Kiss sa narodil 12. decembra 1902 v Kežmarku a zomrel 22. januára 1940 vo Veľkej Lomnici. Narodil sa v rodine Ferdinanda Kissa – riaditeľa bieliarne a Margaréty, rodenej Székelyovej. Navštevoval ľudovú školu…

Kiss Štefan

Štefan Kiss sa narodil 28. januára 1871 v Kežmarku a zomrel 11. júna 1953 v Kežmarku. O jeho štúdiách a začiatkoch fotografovania nemáme žiadne zachované správy. Prvá zmienka o jeho fotografi ckej tvorbe je…

Kintzler (Kinczler) Štefan

Štefan Kintzler (Kinczler) sa narodil 11. decembra 1901 v Kežmarku a zomrel 24. februára 1979 v Kežmarku. Aurelov syn chodil do školy v Kežmarku a Košiciach. Štúdium ukončil maturitou na obchodnej akadémii. Napriek…