Sorting by

×

Viktor Kiss sa narodil 12. decembra 1902 v Kežmarku a zomrel 22. januára 1940 vo Veľkej Lomnici.

Narodil sa v rodine Ferdinanda Kissa – riaditeľa bieliarne a Margaréty, rodenej Székelyovej. Navštevoval ľudovú školu a neskôr kežmarské lýceum, ktoré absolvoval v roku 1919. V rokoch 1919 – 1925 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti. V tej dobe bral aj súkromne lekcie u Ferdinanda Katonu v Kežmarku a J. Szent-Istványiho v Gelnici. V roku 1926 pol roka študoval v Mníchove u prof. Steina portrétnu maľbu a následne absolvoval študijné cesty po Nemecku a Taliansku so zameraním predovšetkým na diela talianskych klasikov.

Po návrate domov sa v roku 1931 oženil s Katarínou Patricovou, ktorá však o tri roky neskôr zomrela. V Bratislave mal v r. 1933 spoločne s J. Bartfayom výstavu a v tom istom roku sa zúčastnil na výstave slovenského umenia v Prahe. V roku 1935 žil pol roka v Paríži, neskôr v Kežmarku, Tatranskej Polianke a v Bratislave. Kiss bol nadaný portrétista, tvorca fi gurálnych kompozícií, maliar tatranských panorám a námetov z podtatranských miest. Jeho práce sú súčasťou výzdoby interiérov sanatória v Tatranských Matliaroch. K 130. výročiu Starého Smokovca vytvoril návrhy plagátov a výtvarne rekonštruoval jeho históriu. Vystavoval v Brne, Budapešti, Kežmarku, Košiciach a Užhorode. Pochovaný bol 25. januára 1940 v rodinnej hrobke na mestskom cintoríne v Kežmarku.

Literatúra:

Karpathen-Post, r. 61, č. 4, 27. 1. 1940, Karpathen- Post, r. 61, č. 5, 3. 2. 1940.

SAUČIN, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku. Košice 1964. SBS III. Martin: Matica slovenská 1987, s. 83 – 84.