Sorting by

×

Ervín Kiszely sa narodil 5. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku.

Študoval teológiu v Prešove. Aby mohol pokračovať v univerzitných štúdiách, zarábal si vyučovaním v bohatých rodinách, až potom sa dostal na teológiu do Jeny. Keďže však plánoval pedagogickú dráhu, študoval aj matematiku a fyziku. Keď r. 1866 vypukla rakúsko-pruská vojna, musel sa vrátiť zo štúdií domov. Dostal pozvania na miesto profesora až na tri školy, z ktorých si vybral Kežmarok. V tomto meste pôsobil v r. 1866 – 1907. Vyučoval matematiku, deskriptívnu geometriu, maďarčinu, nemčinu, kreslenie. V miestnom evanjelickom zbore vykonával funkciu presbytera.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.