Sorting by

×

Kovč Segej

Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých…

Kuntz Dávid

Dávid Kuntz sa narodil 30. septembra 1801 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pochádza z rodiny remeselníka – kožušníka. Po základnom štúdiu v rodnom meste prešiel r. 1815…

Kray Jakub ml.

Jakub Kray ml. sa narodil 27. novembra 1686 v Kežmarku a zomrel 23. septembra 1753 v Kežmarku. Študoval vo svojom rodisku, potom sa dal do vojenských služieb, paradoxne do cisárskych, ktoré dali popraviť jeho…

Kray Pavol st.

Pavol Kray st. sa narodil 5. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 27. júla alebo 16. augusta 1720 v Rakúsoch. Stredný syn popraveného richtára Jakuba Kraya sa po štúdiách v Kežmarku a Kráľovci dal…

Kuzmány Karol

Dr. Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskom – teraz Turčianske Teplice. Bol najmladším z 10 detí breznianskeho farára Jána Kuzmányho. Študoval na gymnáziu v…

Krno Miloš

JUDr. Miloš Krno as narodil 25. júla 1922 v Bratislave a zomrel 21. júla 2007 v Bratislave. Detstvo prežil v Nemeckej – dnes Partizánskej Ľupči. Do 1. ročníka nemeckého gymnázia v Kežmarku mal nastúpiť…

Kuszman Július

Július Kuszman sa narodil 18. januára 1861 v Spišskej Sobote a zomrel 24. mája 1937 v Kežmarku. Spišská rodina sídliaca v Kežmarku a Spišskej Sobote. V Kežmarku sa r. 1867 spomína zámočník Juraj –…

Kráľ Janko

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 23. mája 1876 v Zlatých  Moravciach. Do škôl chodil doma, v Gemeri, potom z levočského lýcea prešiel na kežmarské lýceum. V…

Kukučín Martin

Dr. Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. mája 1928 v Pakrac v Chorvátsku. Matej Bencúr chodil na gymnáziá v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici. Po…

Kovč Sergej

Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých…