Kray Pavol st.

Pavol Kray st. sa narodil 5. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 27. júla alebo 16. augusta 1720 v Rakúsoch. Stredný syn popraveného richtára Jakuba Kraya sa po štúdiách v Kežmarku a Kráľovci dal…

Kuzmány Karol

Dr. Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskom – teraz Turčianske Teplice. Bol najmladším z 10 detí breznianskeho farára Jána Kuzmányho. Študoval na gymnáziu v…

Krno Miloš

JUDr. Miloš Krno as narodil 25. júla 1922 v Bratislave a zomrel 21. júla 2007 v Bratislave. Detstvo prežil v Nemeckej – dnes Partizánskej Ľupči. Do 1. ročníka nemeckého gymnázia v Kežmarku mal nastúpiť…

Kuszman Július

Július Kuszman sa narodil 18. januára 1861 v Spišskej Sobote a zomrel 24. mája 1937 v Kežmarku. Spišská rodina sídliaca v Kežmarku a Spišskej Sobote. V Kežmarku sa r. 1867 spomína zámočník Juraj –…

Kráľ Janko

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 23. mája 1876 v Zlatých  Moravciach. Do škôl chodil doma, v Gemeri, potom z levočského lýcea prešiel na kežmarské lýceum. V…

Kukučín Martin

Dr. Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. mája 1928 v Pakrac v Chorvátsku. Matej Bencúr chodil na gymnáziá v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici. Po…

Kovč Sergej

Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých…

Kudzbel Ladislav

Ladislav Kudzbel sa narodil 30. januára 1917 v Dlhej Lúke a zomrel 1. mája 2001 v Kežmarku. Ukončil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Učil v Liptove a v Jurgove (spišská obec,…

Kuric Štefan

Narodil sa 23. mája 1920 v Likavke. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študoval v rokoch 1940 - 1944 odbor slovenský jazyk a ruský jazyk; v rokoch 1954 - 1959 diaľkovo na Vyššej pedagogickej…

Kray Pavol ml.

Pavol Kray ml. sa narodil 3. alebo 5. februára 1735 v Kežmarku a zomrel 19. januára 1804 v Pešti v Maďarsku. Vnuk popraveného kežmarského richtára Jakuba Kraya študoval v Kežmarku, Banskej…