Sorting by

×

Karol Koller sa narodil 22. januára 1825 v Levoči a zomrel 5. apríla 1913 v Kežmarku.

Študoval na gymnáziu v rodnom meste a právo s teológiou na kežmarskom lýceu. Na univerzite vo Viedni pokračoval v štúdiách teológie, ale keďže ho viac priťahovala pedagogická dráha, tak sa rozhodol popritom študovať aj prírodné vedy a matematiku.

Po skončení pôsobil ako vychovávateľ vo viacerých šľachtických rodinách, kým prišiel na kežmarské lýceum: tu učil v r. 1852 – 1896 prírodopis, matematiku a nemčinu. Profesor Koller učil na lýceu celkovo 44 rokov. Bol jediným vyučujúcim v histórii školy, ktorý učil také dlhé obdobie. Bol činný aj mimo školy – napr. 14 rokov robil zapisovateľa miestneho pivovarníckeho spolku, 16 rokov bol členom mestského zastupiteľstva, pracoval v miestnom evanjelickom cirkevnom zbore, 22 rokov bol kurátorom základiny na podporu farárskych, profesorských a učiteľských vdov a sirôt atď.

Býval v dome na Hlavnom námestí č. 7. Jeho študenti založili základinu K. Kollera s tým, že z nej bude vždy ročne odmeňovaný najlepší žiak v prírodopise. Koller odpočíva na kežmarskom historickom cintoríne.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005. Výročná správa lýcea z r. 1912/13.