Sorting by

×

Martin Korabinský sa narodil v 2. polovici 17. storočia a zomrel v 1. polovici 18. storočia.

Pôsobil v Spišskej Novej Vsi. S manželkou Dorotou mali dvoch synov (Ján – narodený 2. mája 1676, Martin – narodený 1. mája 1682). Ako organár sa Korabinský spomína v r. 1687. V roku 1717 preniesol organ v Žakovciach z bočnej na západnú emporu. V roku 1729 v drevenom artikulárnom ev. a. v. kostole v Kežmarku spojil 12-registrový Čajkovského organ s dovtedy samostatným 6-registrovým pozitívom do jedného dvojmanuáloveho nástroja s pedálom. V jeho dielni sa zrejme vyučil za organára jeho synovec Ján Korabinský (1708 – 1747), otec Jána Mateja Korabinského (1740 – 1811), významného lexikografa, redaktora a pedagóga.

Literatúra:

GERGELYI, O. – WURM, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava: OPUS 1982. MAYER, A.: Slovac Historics organs 2. Bratislava: Diskant 2005. SBS III. Martin: Matica slovenská 1987, s. 172.

Matrika narodených ev. a. v. cirkvi v Spišskej Novej Vsi.