Sorting by

×

Peter Klimo-Hájomil sa narodil 9. apríla 1882 v Jamníku na Liptove a zomrel 11. mája 1952 v Liptovskom Hrádku.

V školskom roku 1896/97 prestúpil na kežmarské gymnázium do 4. ročníka, kam prišiel z Banskej Bystrice. Maturoval v školskom roku 1900/1901. Potom študoval právo v Prešove, Kluži a Budapešti. Pôsobil v Liptovskom Hrádku. V r. 1920 – 1925 bol poslancom Národného zhromaždenia v Prahe, v r. 1940 – 1945 predsedom Štátnej rady Slovenskej republiky – voči čomu sa postavila evanjelická cirkev, v ktorej účinkoval ako dozorca Východného dištriktu. Bol aj redaktorom Cirkevných listov. R. 1928 vydal v Liptovskom Mikuláši dve knihy – verše Z ruských hôr a Básne v próze.

Literatúra:

KVAS, Andrej: Bohuslav Klimo. Cirkevné listy 5/2002.