Sorting by

×

Kudzbel Ladislav

Ladislav Kudzbel sa narodil 30. januára 1917 v Dlhej Lúke a zomrel 1. mája 2001 v Kežmarku. Ukončil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Učil v Liptove a v Jurgove (spišská obec,…

Kuric Štefan

Narodil sa 23. mája 1920 v Likavke. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študoval v rokoch 1940 - 1944 odbor slovenský jazyk a ruský jazyk; v rokoch 1954 - 1959 diaľkovo na Vyššej pedagogickej…

Kray Pavol ml.

Pavol Kray ml. sa narodil 3. alebo 5. februára 1735 v Kežmarku a zomrel 19. januára 1804 v Pešti v Maďarsku. Vnuk popraveného kežmarského richtára Jakuba Kraya študoval v Kežmarku, Banskej…

Krammer Johan Gottlieb

Johan Gottlieb Krammer sa narodil 15. marca 1716 v Levoči a zomrel 15. apríla 1771 Prešov. Narodil sa v rozvetvenej maliarskej rodine Gottlieba a Zuzany Krammerových. Vyučil sa pravdepodobne v otcovej dielni. Činný…

Kovalčík Štefan

Štefan Kovalčík sa narodil 23. mája 1921 vo Švábovciach a zomrel 22. októbra 1973 v Bratislave. Rodáka zo Šváboviec po presťahovaní do Kežmarku uchvátili okolité lesy bohaté na sneh, tak nečudo, že…

Kralovanský Štefan

Štefan Kralovanský sa narodil 29. novembra 1795 v Prešove a zomrel 6. marca 1836 v Kežmarku. Pochádzal z učiteľskej rodiny, jeho otec Andrej (1759 – 1809) učil v r. 1789 – 1795 na kežmarskom…

Krajňáková Mária

Mária Krajňáková rod. Jachovicová sa narodila 2. februára 1898 v Kežmarku a zomrela 25. júna 1974 v Kežmarku. V r. 1904 – 1908 navštevovala ľudovú školu v Ľubici. Od r. 1908 pracovala ako slúžka,…

Korsh (Korš) Bohumil

Bohumil Korsh (Korš) sa narodil 25. októbra 1895 v Hniezdnom a zomrel 25. januára 1984 v Poprade, pochovaný je v Kežmarku. B. Korsch zanechal po sebe zošit spomienok od detstva cez…

Kostřánek Bedřich

Ing. Bedřich Kostřánek sa narodil 26. júna 1890 vo Frenštáte pod Radhoštěm v Čechách a zomrel 13. decembra 1969 v Kežmarku. Po absolvovaní reálneho gymnázia v Ostrave študoval pozemné staviteľstvo na Vysokom učení technickom…

Korabinský Martin

Martin Korabinský sa narodil v 2. polovici 17. storočia a zomrel v 1. polovici 18. storočia. Pôsobil v Spišskej Novej Vsi. S manželkou Dorotou mali dvoch synov (Ján – narodený 2. mája 1676,…