Sorting by

×

Július Kuszman sa narodil 18. januára 1861 v Spišskej Sobote a zomrel 24. mája 1937 v Kežmarku.

Spišská rodina sídliaca v Kežmarku a Spišskej Sobote. V Kežmarku sa r. 1867 spomína zámočník Juraj – vyrábal kovový nábytok. Žije tu aj Ján, ktorý si meno pomaďarčil na Kuszmanyi. R. 1885 otvára obchod Július. Preberá sortiment Jána Weiszbricha – má obchod so zmiešaným tovarom, r. 1894 ho rozširuje o predaj hračiek. Obchod sídlil na dnešnej Ulici Dr. Alexandra č. 1, r. 1911 vlastní dom už rodina Wavrek. Hlavný obchod mal však Kuszman v Tatranskej Lomnici – v tej istej budove mal aj turistickú nocľaháreň. Bol znalcom a milovníkom Tatier. Vydával pohľadnice Tatier i Kežmarku. Kurióznu pohľadnicu hradu s predmúrím a baštou, ktorá je v súčasnosti už len v základoch, vydal pred r. 1901, keď zhorel hrad a budovy v predmúrí.

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.