Sorting by

×

Dr. Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. mája 1928 v Pakrac v Chorvátsku.

Matej Bencúr chodil na gymnáziá v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici. Po ukončení učiteľskej preparandie (ústavu) r. 1878 v Kláštore pod Znievom chcel ďalej študovať, ale pre nedostatok peňazí začal učiť na ľudovej škole v Jasenovej, pričom vykonával aj funkciu kantora. Popri školských povinnostiach súkromne pripravoval zemianske deti na skúšky na kežmarské evanjelické dištriktuálne gymnázium a spolu s nimi aj on urobil v Kežmarku skúšky z 5. – 7. ročníka gymnázia v školských rokoch 1881/82 – 1883/84. Nebol teda v Kežmarku riadnym žiakom, ale privatistom. V tomto období už začal písať. Maturoval v Šoproni r. 1885. Medicínu ukončil v Prahe. Pracoval ako lekár na ostrove Brač v Dalmácii, potom odišiel do Chile. Po návrate sa usadil v Chorvátsku. Jeho život charakterizuje aj dielo – realistické poviedky z domova i romány o slovenskom národnom živote (Lukáš Blahosej Krasoň), z pobytu v Dalmácii (Dom v stráni) i v Južnej Amerike (Mať volá, Prechádzka po Patagónii).

Literatúra:

Kukučín v kritike a spomienkach. Bratislava: SVKL 1957.