Sorting by

×

Kamitska Carl Joseph

Carl Joseph Kamitska sa narodil 14. apríla 1806 a zomrel 25. decembra 1884? V roku 1851 založil podnik na výrobu syra, v roku 1869 mal sklad likéru, rumu a punču, v…

Kiszely Ervín

Ervin Kiszely sa narodil 05. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku. Vyučoval v Kežmarku matematiku, deskriptívnu geometriu, maďarčinu, nemčinu, kreslenie. Ervín Kiszely študoval teológiu v Prešov. Aby mohol pokračovať v…

Koller Karol

Karol Koller sa narodil 22. januára 1825 v Levoči a zomrel 5. apríla 1913 v Kežmarku. Učil v rokoch 1852-1896 na kežmarskom lýceu prírodopis, matematiku a nemčinu. Študoval na gymnáziu v rodnom meste a…

Kuntz Dávid

Dávid Kuntz sa narodil v roku 1801 v Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pôsobil ako evanjelický farár v Kežmarku. V hrobke odpočíva farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a historik Dávid Kuntz so svojou…

Koch Aurel

Aurel Koch sa narodil 16. januára 1874 v Tvarožnej a zomrel 5. februára 1915 v Kežmarku. V roku 1908 bol zakladateľom cirkevného listu Evangelischer Glaubensbote fúr die Zips, ktorý vychádzal v Kežmarku. Koch…

Kolbenhayer Pavol

Rodina Kolbenhayer sa v Kežmarku spomína už v roku 1587. V 19. stor. sa časť rodiny premenovala na Tátray. Členovia rodiny sa zaoberali remeslom i obchodom – Pavol mal veľký…

Koromzay Viktor

Viktor Koromzay sa narodil 6. alebo 16. marca 1839 v Kežmarku a zomrel 5. januára 1917 Kežmarok. Angažoval sa v miestnej evanjelickej cirkvi augsburskoho vyznania, bol členom rady lýcea a spoluzakladateľom Kežmarskej…

Kray Jakub

Jakub Kray sa narodil 24. apríla 1661 v Bardejove a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Jakub Kray pôsobil na úrade hlavného notára mesta. Počas pôsobenia riešil spory o majetky s hradnými pánmi. Rod Jakuba…

Kiefer Ladislav

Ladislav Kiefer sa narodil 14. januára 1912 v Kežmarku a zomrel 23. júna 2003 v Kežmarku. V priebehu 70. a 80. rokov sledoval lokalitu Jeruzalemský vrch, kde sa v tom období robili rozsiahle…

Karátsony Žigmund

Žigmund Karátsony sa narodil  18. septembra 1868 v maďarskom meste Kecskemét, zomrel 31. októbra 1941 v Kežmarku. Na lýceu učil od 1. januára 1898 do 30. novembra 1919, a to gréčtinu a latinčinu.…