Sorting by

×

Dr. Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskom – teraz Turčianske Teplice.

Bol najmladším z 10 detí breznianskeho farára Jána Kuzmányho. Študoval na gymnáziu v Dobšinej, v Gemeri, na lýceu v Bratislave. Už tu bol ovplyvnený učením Jána Kollára o slovanskej vzájomnosti. R. 1828 odchádza na teológiu a fi lozofi u na univerzitu do Jeny. Po jej skončení sa stáva vychovávateľom. A tu sa začína jeho meno spájať s Kežmarkom. Literatúra udáva, že sa stal vychovávateľom dvoch mladíkov v rodine Czékus. Takáto rodina však v Kežmarku nikdy nežila. K riešeniu záhady pomohla kežmarská lyceálna matrika študentov z rokov 1813/14 – 1839/40. V roku 1829 sú na štúdiá zapísaní bratia – zrejme dvojčatá – trinásťroční Martinus a Emericus Czékus z Rožňavy.

Kuzmány prišiel do Kežmarku až okolo Vianoc 1829 alebo v januári 1830 a stal sa profesorom lýcea. Učil v prvej – gramatickej triede. Prebral vedenie slovenskej študentskej spoločnosti, ktorá vznikla ešte r. 1824 – ako o tom píše vo svojich spomienkach člen spoločnosti Samo Tomášik. Na rozdiel od viacerých slovenských literátov sa Kuzmány nepotreboval národne uvedomovať. Slovenské povedomie získal už doma – údajne všetko začalo v detskom veku, keď našiel medzi otcovými knihami česko-slovenskú gramatiku Doležala, ktorá ho veľmi zaujala.

Ďalším svedkom pobytu Kuzmányho v Kežmarku sú jeho verše. Napísal tu niekoľko sonetov, ktoré poslal slovenskému básnikovi Jánovi Kollárovi.

Kuzmány odišiel ešte r. 1830 za kaplána do Banskej Bystrice, potom sa stal farárom vo Zvolene i v Banskej Bystrici. Slovenská spoločnosť po jeho odchode na čas zanikla.

Po revolúcii 1848/49 odišiel Kuzmány do Viedne, kde sa stal profesorom praktickej teológie na teologickej fakulte vo Viedni. Od r. 1863 bol farárom v Martine, kde sa zaslúžil o založenie slovenského nižšieho gymnázia. Na I. valnom zhromaždení Matice slovenskej bol zvolený za jej podpredsedu. Kuzmány vydal niekoľko kníh básní i teologických publikácií. Je autorom známej hymnickej piesne Kto za pravdu horí.

Literatúra:

BUJNÁK, Pavel: Karol Kuzmány. Život a dielo. Lipt. Sv. Mikuláš: Tranoscius 1927. HENDRICH, Jozef: Ako sa kedysi na Slovensku študovalo. Martin: Matica slovenská 1937. SEDLÁK, Imrich: Strieborný vek I. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1970.