Sorting by

×

Bohuš-Senický Juraj

Juraj Bohuš-Senický sa narodil v roku 1687 v Banskej Bystrici a zomrel 22. mája 1722 v meste Kežmarok. Po ukončení univerzity vo Wittenbergu pôsobil krátko v Banskej Štiavnici, odkiaľ odišiel r. 1711 za…

Bohúň Peter Michal

Peter Michal Bohúň sa narodil 29. septembra 1822 vo Veličnej a zomrel 20. mája 1879 v Bielsko-Białej v Poľsku. Narodil sa v oravskej obci Veličná rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany Žofie…

Bogsch Ján

Ján Bogsch sa narodil 7. júna 1830 v Tvarožnej a zomrel 17. marca 1911 v Bratislave. Študoval na kežmarskom lýceu, po skončení štúdií robil súkromného učiteľa a vychovávateľa v Kežmarku (v zozname vyučujúcich lýcea…

Bocko Daniel

Daniel Bocko sa narodil 31. decembra 1751 v Demänovej a zomrel 22. apríla 1806 v Sarvaši v Maďarsku. Po štúdiách na viacerých miestach prichádza v apríli 1771 do triedy rétorov v Kežmarku, kde…

Bobula Milan

Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 30. mája 2000 v Košiciach. Ako dieťa sa presťahoval do Podolínca, kde bol jeho otec prednostom železničnej stanice. Už…

Blasy-Szelényi Eva Alžbeta

Eva Alžbeta Blasy-Szelényi sa narodila 9. marca 1882 v Kežmarku a zomrela 27. marca 1923 v Bratislave a pochovaná je v Kežmarku. Narodila sa ako druhá z dvojčiat – sestra Zuzana Johana sa podľa…

Blasy (Blazy) Eduard Dávid

Eduard Dávid Blasy (Blazy) sa narodil 3. mája 1820 v Poprade-Veľkej a zomrel 25. júna 1888 v Poprade-Veľkej. Po absolvovaní základnej školy v rodisku študoval 4 roky na lýceu v Kežmarku.…

Blaschke-Pál Helga

Helga Blaschke-Pál sa narodila 22. mája 1926 v Kežmarku. Dátum jej úmrtia nevieme. Helga zostala počas II. sv. vojny v Kežmarku u svojej babky a navštevovala tunajšie gymnázium. Popritom študovala hudbu, spev…

Blaschke Vilma

Vilma Blaschke, rod. PÁL sa narodila 27. júna 1903 v Kežmarku a zomrela 29. marca 2008 Salzburg v Rakúsku. V roku 2008 zomrela vo veku skoro 105 rokov jedna z najstarších rodáčok z…

Binder Eugen

Eugen Binder sa narodil 20. októbra 1862 v Levoči a zomrel 18. mája 1933 v meste Kežmarok. Pochádzal z rodiny spišsko-nemeckého básnika Johanna Gretzmachera, mal dvoch bratov. Študoval v Levoči, potom…