Sorting by

×

Bilnica Pavol

Pavol Bilnica sa narodil 23. januára 1773 v Kunovej Teplici a zomrel 24. novembra 1834 v Bratislave. Do školy chodil v Slavošovciach, študoval na lýceu v Kežmarku, v Bratislave, na univerzite…

Bilík Pavol

BILÍK, Pavol sa narodil 17. novembra 1916 v Makove a zomrel 8. septembera 1944 v meste Kežmarok. Pochádzal z troch súrodencov. Bol slobodný. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako dozorca finančnej stráže…

Bielik (Bileck, Bilík, Bilek) Šimon

Šimon Bielik (Bileck, Bilík, Bilek) sa narodil v roku 1613 v Studzionke u Pštiny v Hornom Sliezsku a zomrel v poslednej tretine 17. storočia pravdepodobne v meste Kežmarok a pochovaný je v Spišskej Sobote. Študoval…

Berzevici (Berzeviczy) Gregor

Gregor Berzevici (Berzeviczy) sa narodil 15. júna 1763 vo Veľkej Lomnici a zomrel 23. februára 1822 vo Veľkej Lomnici. Predkovia rodu Berzevici sa spomínajú už v 12. storočí – do Uhorska…

Bertram Bartolomej

Bartolomej Bertram (Pertram) sa narodil v roku 1583 na neznámom mieste a zomrel v roku 1652 v Kežmarok. Nevieme, kde sa narodil – v súpise obyvateľstva v r. 1577 –…

Benedikti Ján Blahoslav

Ján Blahoslav Benedikti sa narodil 11. augusta 1796 v Ľuboreči a zomrel 25. novembra 1847 v Kežmaroku. Rod Benedikti získal armales r. 1646, erb mal v modrom štíte na…

Benedicti Jakub

Jakub Benedicti zomrel v roku 1601 v Kežmarku. Hoci bol uvedený ako poľský kazateľ na kežmarskom hrade, išlo o slovenského evanjelického kazateľa a učiteľa v Kežmarku v r. 1595 –…

Bene Bruno

Bruno Bene sa narodil 9. júna 1887 v Ľubici a zomrel  11. novembra 1960 v Kežmarku.  Študoval v Kežmarku v r. 1895 – 1897, potom do roku 1905 v učiteľskom…

Bencúr Jozef st.

Jozef Bencúr sa narodil 28. februára 1728 v Jasenovej a zomrel 21. august 1784 v Prešporoku, dnešnej Bratislave. Univerzitné štúdiá absolvoval v Jene a Halle. Po skončení ho zavolali na…

Bella Jozef

Bella Jozef sa narodil 29. júla 1864 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 17. júla 1946 Liptovskom Mikuláši. Po ukončení základnej školy v rodisku, absolvoval gymnázium v Kežmarku a od r.…