Sorting by

×

Bucholtz Juraj st.

Juraj Bucholtz st. sa narodil 1. mája 1643 v Sabinove a zomrel 11. mája 1724 vo Veľkej Lomnici. Rod Buchholtz pochádzal zo Sliezska. Najstarší známy člen rodiny Šimon šiel na štúdiá do…

Bucholtz Juraj ml.

Juraj Bucholtz ml. sa narodil 3. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 3. august 1737 v Kežmarku. Narodil sa v rodine kežmarského evanjelického farára. Študoval v Rožňave a Kežmarku, v…

Bruckner Viktor Emanuel

Viktor Emanuel Bruckner sa narodil 27. júl 1877 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 6. apríla 1962 v Budapešti v Maďarsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland ako siedmy z…

Bucholtz Jakub

Jakub Bucholtz sa narodil 29. decembra 1696 v Kežmarku a zomrel 14. mája 1758 v Kežmarku. Bol synom kežmarského evanjelického farára Juraja Buchholtza staršieho. Na rozdiel od brata Juraja mladšieho…

Bruckner Otto

Otto Bruckner sa narodil 5. októbra 1875 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 12. augusta 1965 v Kežmarku. Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Budapešti prišiel v školskom roku 1898/1899 do Kežmarku,…

Bruckner Karol Kristián Gottlieb

Karol Kristián Gottlieb Bruckner sa narodil 24. decembra 1863 v rakúskom Oberschützen a zomrel 26. júla 1945 v Pinkafeld v Rakúsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland (120 km na juh…

Brcal Mikuláš

Mikuláš Brcalsa narodil v Dobrej v Čechách a zomrel po r. 1474 na neznámom mieste na Slovensku Brcal (uvádza sa aj Brczal, Brcál, Brčal, Brčál) na Slovensko prišiel s vojskom Jána Jiskru…

Bránik (Maibaum) Július

Július Bránik (Maibaum) sa narodil 1. septembra 1908 v Kežmarku a zomrel 27. augusta 1970 v Bratislave. Základnú školu vychodil v Kežmarku, kde absolvoval r. 1926 aj gymnázium, od r. 1926 študoval na…

Boruth Andrej (Ándor)

Andrej (Ándor) Boruth sa narodil 18. júna 1873 v Sátoraljaújhely v Maďarsku a zomrel 22. augusta 1955 v Tatranskej Polianke. Jeho prvým učiteľom bol otec (pôvodným menom Steiger), ktorý pochádzal zo Švajčiarska…

Borovičková Anna

Anna Borovičková sa narodila 3. mája 1929 v Hospozíne v Čechách a zomrela 29. júna 1999 v Kežmaroku. Anna Borovičková sa narodila v Hospozíne, okr. Kladno. Od r. 1947 – 48 študovala na…