Sorting by

×

Ján Bogsch sa narodil 7. júna 1830 v Tvarožnej a zomrel 17. marca 1911 v Bratislave.

Študoval na kežmarskom lýceu, po skončení štúdií robil súkromného učiteľa a vychovávateľa v Kežmarku (v zozname vyučujúcich lýcea sa nenachádza), potom na území Maďarska a napokon učil v r. 1861 – 1901 na reálnom gymnáziu v Prešporku. Hoci bol pôvodom Nemec, cítil sa viac Maďarom, dokonca sa osobne zúčastnil bojov maďarskej revolúcie v r. 1848 – 1849.

Bogsch sa zaujímal aj o entomológiu, zbieral motýle a chrobáky – jedným z jeho zberateľských miest boli Vysoké Tatry. Svoje zbierky venoval Maďarskému národnému múzeu v Budapešti.

Literatúra: SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 279.