Sorting by

×

Anna Borovičková sa narodila 3. mája 1929 v Hospozíne v Čechách a zomrela 29. júna 1999 v Kežmaroku.

Anna Borovičková sa narodila v Hospozíne, okr. Kladno. Od r. 1947 – 48 študovala na Škole dekoratívneho umenia v Prahe u prof. Masáka. V rokoch 1949 – 1954 pokračovala v štúdiu na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe u profesora Kybala v textilnej špeciálke.

Po skončení školy nastúpila do podniku Textilná tvorba Praha ako textilná návrhárka prefilmovú tlač a bytový textil (1955 – 57). V roku 1955 sa zároveň stala aj členkou Zväzu československých výtvarných umelcov, od roku 1957 členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov (v Bratislave evidovaná v textilnej sekcii, v Košiciach v maliarskej sekcii).

Do Kežmarku prichádza v roku 1957. Od roku 1958 – 1972 pracovala ako textilná návrhárka pre Dielo Bratislava. Prácu v oblasti propagačného výtvarníctva a textilného návrhárstva využila aj na poste výtvarníčky vo Vagónke Poprad v propagačnom oddelení v rokoch 1961 – 1966. Jej tvorba bola však úzko spätá s firmou Tatraľan, kde nastúpila v roku 1972 ako textilná výtvarníčka a tu zotrvala do roku 1983. Svojím pôsobením výrazne pozdvihla úroveň dovtedajšej produkcie.

Anna Borovičková najprv len sama s niekoľkými techničkami zabezpečovala grafickú prípravu návrhov pre pestrý sortiment Tatraľanu. Postupe uviedla do praxe návrhárky, ktoré prišli zo stredných škôl. V tomto období bolo pomerne náročné vyrovnať sa s českým konkurenčným podnikom (Texlen Trutnov, Moravolen Šumperk). O tom, že sa jej to podarilo, svedčí množstvo ocenení, ktoré získala – Zlatá Fatima, Zlatá medaila LVT, Najlepší výrobok odboru (v rokoch 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981) a Najlepší výrobok rezortu ministerstva pre rok 1981 – stolová súprava.

Jej všestranné umelecké cítenie sa prejavovalo nielen v profesionálnej oblasti, ale aj na poli voľnej umeleckej tvorby, kde sa presadila predovšetkým temperou a olejom (najmä v 70. rokoch). Typickým rysom jej tvorby sú krajiny a zátišia, ktoré sú popretkávané zmyslovou krásou, malebnosťou, esteticky účinnými kompozíciami. Svoje diela vystavovala na samostatných výstavách: 1979 – výstava obraz a textílie, Tatraľan Kežmarok, 1979 – výber tvorby, Tatranská galéria Poprad, 1982 – výstava obrazov, Kultúrne stredisko Kežmarok, 1989 – výstava obrazov, Dielo Kežmarok, 1990 – výstava obrazov, Múzeum J. M. Petzvala Spišská Belá, 1994 – výstava obrazov, výstavná sieň Kežmarok. Zúčastnila sa na kolektívnych výstavách v Bratislave (1958, 1979, 1982 – celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, 1981 – členská výstava, ZSVU Košice, 1983 – výtvarníčky východoslovenského kraja, Prešov, 1984 – z odkazu SNP, Bratislava, 1985 – umelci Spiša, Poprad, 1987 – zátišie, Horný Smokovec, 1988 – súčasná krajinomaľba na východnom Slovensku, Košice). Anna Borovičková zomrela tesne po výstave, ktorú zorganizovalo Múzeum v Kežmarku pri príležitosti jej životného jubilea.

Literatúra: Katalóg z jubilejnej výstavy. Kežmarok 1999.