Sorting by

×

Andrej (Ándor) Boruth sa narodil 18. júna 1873 v Sátoraljaújhely v Maďarsku a zomrel 22. augusta 1955 v Tatranskej Polianke.

Jeho prvým učiteľom bol otec (pôvodným menom Steiger), ktorý pochádzal zo Švajčiarska a pôsobil ako spisovateľ a redaktor. Andrej po ukončení obchodnej akadémie študoval v r. 1889 – 1891 u Š. Hollósyho v Mníchove a v r. 1892 – 1897 na Académie Julien v Paríži u prof. Douceta, Lafévra a Roberta-Fleuryho. Vtedy tiež po prvý raz vystavoval (v r. 1895).

V rokoch 1897 – 1899 striedavo žil v Paríži a Madride, kde ho výrazne ovplyvnilo Velazquezovo umenie a technika maľby, čo sa odrazilo aj v jeho ďalšej tvorbe. Umelecké štúdium ukončil štvorročným pobytom v Majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti (1900 – 1904). Počas svojho najplodnejšieho obdobia v rokoch 1904 – 1911 pôsobil predovšetkým v Budapešti. Od roku 1901 pravidelne dochádzal do Vysokých Tatier, kde sa zoznámil s lekárom a majiteľom sanatória Dr. Michalom Guhrom, ktorý si u neho objednal portréty zakladateľov osady Tatranská Polianka, manželov Westerovcov.

V roku 1911 sa oženil s Hermínou Guhrovou, sestrou Dr. Guhra, a až do svojej smrti žil v Tatranskej Polianke. Pochovaný je v rodinnej hrobke rodiny Dr. Guhra vo Veľkom Slavkove. Boruth maľoval historické figurálne námety, neskôr výlučne portréty, krajiny a sakrálne motívy. Hoci jeho realistická tvorba vyrastá z akademického štýlu 19. storočia, akceptovala ho aj umelecká moderna. Boruthove obrazy sa nachádzajú v Szépmüvészeti Múzeum v Budapešti a mnohých európskych galériách.

V roku 1896 bol vyznamenaný v Paríži I. cenou nadácie grófa Károliho (Večer v ateliéri, Toreador I), v roku 1900 na svetovej výstave uznaním Mention honorable, r. 1902 v Budapešti I. cenou (Dáma v čiernom), v roku 1905 cenou z fondu maďarských výtvarných umelcov (Narodenie Krista) a v roku 1909 v Mníchove na Svetovej výstave zlatou medailou (Muž so psom). Od r. 1942 bol členom Bratislavského umeleckého spolku. V lete 1955 mal súbornú výstavu svojho životného diela v Košiciach (spoločne s M. Kurthom).

Literatúra: FRANCOVÁ, Z. – GRAJCAROVÁ, Ž. – HERUCOVÁ, M.: O tvorbe umelcov Bratislavského umeleckého spolku 1885 – 1945

Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM 2006.

HORVÁTOVÁ, M.: Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia, Pamiatky a múzeá 4/2000. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 302.