Sorting by

×

Sychravé jesenné počasie, zlá viditeľnosť, tmavé oblečenie veriacich, ktorí najmä v skorých ranných, či v neskorších večerných hodinách chodia na bohoslužby do kostolov a cintoríny – to všetko prispieva k zvyšovaniu nehodovosti na našich cestách. Mesto Kežmarok v spolupráci s Mestskou políciou Kežmarok 14. októbra pred Bazilikou minor svätého Kríža rozdalo päťdesiat reflexných pásikov.

Viditeľnosť a tým i bezpečnosť chodcov na cestách, ktorí v tomto období častejšie navštevujú cintoríny pomôže zvýšiť tisíc reflexných pások. Policajti budú pásky rozdávať pri dopravno-bezpečnostných akciách. Pre vedenie mesta je bezpečnosť občanov nesmierne dôležitá. Aj touto cestou mestská polícia vyzýva chodcov, aby tieto pásky používali a aby si uvedomili, že ich používaním sa zviditeľňujú v cestnej premávke a môžu tým zabrániť prípadnej nehode, ktorá môže mať často až fatálne následky.

Chodci, ktorí používajú mobilné zariadenia sa správajú v cestnej premávke nedisciplinovane. Prechádzajú cez cestu mimo vyznačený priechod pre chodcov, nepresvedčia sa, či môžu vstúpiť na vozovku a bezpečne prejsť, preto je dôležité tieto zariadenia odložiť a venovať sa plne okoliu.