Sorting by

×

V ľudskom živote je mnoho chvíľ, kedy si nevieme poradiť a hľadáme rôzne návody či rady od blízkych, či na internete. Pripravili sme si krátky postup pri nahlasovaní úmrtia blízkej osoby.

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo vašom dome, byte alebo blízkosti je potrebné zatelefonovať na telefónne čísla 112 alebo 155 a nahlásiť, že ide o podozrenie z úmrtia. „Po vykonaní obhliadky zosnulého lekárom v byte, alebo súdnym lekárom, ak nie je nariadená súdna pitva, odporúčame zavolať stálu službu Pohrebných a cintorínskych služieb, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého z miesta úmrtia,“ priblížila pracovníčka pohrebných a cintorínskych služieb Soňa Brijová.

V prípade, že nastane úmrtie v zdravotníckom zariadení, to kontaktuje osobu uvedenú v lekárskom zázname, koho kontaktovať v prípade úmrtia. Je dôležité podotknúť, že samotná rodina sa rozhodne, ktorá pohrebná služba vykoná pohrebný obrad. Zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, pracovisku súdneho lekárstva či lekár, nemôže podľa zákona 131/2010 § 4, odstavec 2 ponúkať a propagovať konkrétnu pohrebnú službu.

V oboch prípadoch pozostalým vystavia List o prehliadke zosnulého. Po jeho vystavení je potrebné sa osobne dostaviť na pohrebné a cintorínske služby za účelom vybavenia pohrebného obradu. Je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého na matričné účely, listy o prehliadke zosnulého, ktoré vystavil súdny lekár alebo lekár v byte a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.

Pohrebné a cintorínske služby tiež zabezpečia všetky náležitosti týkajúce sa administratívneho zabezpečenia obradu. Vybavia i administratívu na matrike, kde vystavia úmrtný list a pohrebný príspevok. Dôležité je upozorniť, že matrika sa vybavuje v mieste úmrtia.

V pohrebných službách vám vyhotovia smútočné oznámenie a zabezpečia prípravu na pochovanie zosnulého na cintoríne alebo v krematóriu, priebeh pohrebného obradu, pridelenie hrobového miesta a vydanie užívacieho práva k hrobovému miestu na cintoríne, kde si pozostalí želajú zosnulého pochovať. Pri pochovaní do existujúceho hrobového miesta je potrebné priniesť doklad o užívacom práve k predmetnému hrobovému miestu.

Cirkevný obrad vykonáva duchovný podľa vierovyznania zosnulého, ktorého je treba kontaktovať na príslušnom cirkevnom úrade a je potrebné mu odovzdať kópiu Listu o prehliadke zosnulého. Kvetinovú výzdobu odporúčame si objednať v miestnych kvetinárstvach. „V prípade, že si s niečím v tejto ťažkej životnej situácii neviete poradiť, či nerozumiete postupu, informujte sa na pohrebných a cintorínskych službách Mesta Kežmarok Pieta, kde Vám radi v rámci našich možností pomôžeme a poradíme,“ povedala Brijová.

Patrícia Rozgonyiová