Sorting by

×

Dňa 25. júna 2020 sa konala pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 na historickom cintoríne v Kežmarku.

7. júla 1980 boli pri pokuse o útek do Rakúska usmrtení Československou pohraničnou strážou Ondrej Brejka a Milan Dlubač, ktorých telesné pozostatky boli v roku 2004 prevezené z Rakúska na Slovensko a sú pochovaní pri tomto pamätníku. Pietna spomienka bola ávyše 400 obetiam bývalého režimu, ktorý legalizoval zabíjanie ľudí pri pokuse o útek cez hranice.

Na pietnej spomienke, ktorú pripravilo Svetové združenie bývalých politických väzňov sa zúčastnili, príbuzní Ondreja Brejku a Milana Dlubača a členovia združenia bývalých politických väzňov. Pietnu akciu moderoval podpredseda združenia Marek Duda. V príhovore predseda združenia František Bednár pripomenul, že 11. júla 1951 bolo prijatím Zákona o ochrane štátnych hraníc platného až do roku 1989 legalizované zabíjanie vlastných občanov a občanov okolitých, tzv. ľudovodemokratických krajín pri pokusoch o útek na Západ.

Spomienková akcia bola ukončená hymnami štátov z ktorých pochádzali usmrtení na hraniciach.

Zdroj: szcpv.org