Sorting by

×

Starý historický cintorín sa začal zapĺňať a bolo potrebné, aby mesto začalo uvažovať o vybudovaní nového pietneho miesta. Tak vznikol v roku 1989 Nový cintorín. O povinnostiach nájomcov hrobových miest i skúsenostiach sa môžete dočítať viac.

Hrobové miesta

Najstarším záznamom hrobového miesta kežmarského cintorína je krypta Siegmunda Nadlear Reinischa, ktorá bola zapísaná v roku 1691. Na Starom historickom cintoríne je v evidencii približne 4 500 hrobových miest a na Novom cintoríne približne 2 000 hrobových miest.

K prideleniu nového hrobového miesta je potrebné doručiť písomnú žiadosť. Pri už existujúcom hrobovom mieste je potrebné mať so sebou aktuálnu nájomnú zmluvu, prípadne vedieť kto je na danom hrobovom mieste pochovaný, alebo kto je nájomcom. Ním musí byť iba žijúca osoba. Pravidelne preto vyzývame občanov, aby si skontrolovali nájomné zmluvy a pre doriešenie sa dostavili do kancelárie Pohrebných a cintorínskych služieb mesta Kežmarok PIETA (PaCS) na ulici Jakuba Kraya 20.

„Pre správnosť údajov a vyhnutiu sa rôznym nedorozumeniam je potrebné obrátiť sa na nás či už telefonicky alebo osobne. Neriadiť sa rôznymi internetovými stránkami, ktoré vedú evidenciu cintorínov alebo u iných pohrebných službách,“ povedala pracovníčka Piety Kežmarok, Soňa Brijová.

Kuriozity kežmarských hrobárov

Ľudia pri príchode do kancelárie PaCS už približne vedia čo chcú a v súčasnej dobe sa medze nekladú ani pri riešení pomníkov. „Z posledných kuriozít môžem spomenúť situáciu, keď sme nedávno riešili výkop pre plytkú hrobku a pod pôvodným pomníkom sme narazili na tiahlo z traktorovej vlečky,“ povedala Brijová.

Úsmevnou bola i príhoda s topánkami od pozostalej vdovy. „Pozostalí doniesli pre nebožtíka oblečenie. S otázkou či majú všetko, som ich upozornil, že odev bol kompletný, ale nemajú topánky. Zároveň som ich aj upokojil, že nemusia byť, veď ich všetci pozostalí nedávajú a niekedy sa nedajú nebožtíkovi ani obuť. Rodina odišla, lenže na druhý deň prišla vdova a doniesla do kancelárie ešte v krabici celkom nové topánky. Sľúbil som jej, že ich odnesiem na cintorín a že ich nebožtíkovi obujeme. Poďakovala a odišla. Ani nie za desať minút sa vrátila zadychčaná sa pýtala, či som tie topánky odniesol. Odpovedal som, že nie. Na čo mi vdova hovorila: No viete je tam pokladničný bloček, Aha! Vstal som otvoril krabicu a vybral bloček. Skontroloval, a boli na ňom zapísané len topánky. Podal som dotyčnej pani s otázkou, na čo ten bloček potrebuje. Odpovedala pohotovo: Viete kvôli reklamácii,“ spomína jeden z hrobárov.

Bezpečnosť na cintorínoch

Cintoríny sú zabezpečené kamerovým systémom. Počas obdobia sviatku Všetkých svätých sú cintoríny otvorené tak ako počas uplynulých rokov v dátume od 16.októbra do 15. novembra nonstop.

Keďže vieme, že počas dušičkového obdobia sú cintoríny plné ľudí, chceli by sme odporúčať, aby návštevníci:

  • mysleli na dostatočnú časovú rezervu, aby stihli bez stresu navštíviť hroby svojich blízkych,
  • pri jazde autom boli opatrní a ohľaduplní, hlavne pri vjazde k starému cintorínu, kde vieme, že je zúžený priestor pre vjazd a parkovanie
  • zviditeľnili sa reflexnými prvkami hlavne počas večernej návštevy cintorína,
  • v prípade neočakávanej situácie sa riadili pokynmi policajtov,
  • nedali šancu zlodejom, nič si nenechávali v aute, či bez dozoru prevesené na plôtikoch.
  • nenosili so sebou na cintorín veľkú hotovosť,
  • ak by došlo ku krádeži alebo inej neočakávanej situácií okamžite kontaktovať správu cintorína a políciu,
  • v prípade, že spozorujete osoby, ktoré sa správajú podozrivo, upozornite na ne hliadky, ktoré budú kontrolovať bezpečnosť na cintoríne.

Počas uplynulých rokov dochádzalo k menším požiarom od sviečok. „Prosíme návštevníkov cintorínov, aby dodržiavali protipožiarne predpisy a sviečky ukladali na hroby v dostatočnej vzdialenosti od vencov. Taktiež pred vyhodením sviečky do odpadu, je potrebné ju skontrolovať, či ešte stále nehorí,“ pripomína Soňa Brijová.

Pri hlavnom kríži na Starom historickom cintoríne bude pre prípad potreby položené vedro s pieskom na prvotné zahladenie. V prípade vzniku požiaru prosíme kontaktovať správu cintorína alebo hasičov.

Ondrej Miškovič