Sorting by

×

Pandemické opatrenia pred rokom zatvorili cintoríny pre návštevy pozostalých. Rok 2021 bude opäť v znamení dodržiavania covid automatu, ktorý sa dotýka aj miest posledného odpočinku.

V prvom polroku Pohrebné a cintorínske služby Pieta Kežmarok (PaCS) evidovali 118 pohrebov. Z toho bolo 55 mužov a 63 žien. Najviac pohrebov mali v mesiacoch február a marec.

Miesto posledného odpočinku má byť správne označené, s viditeľným menom a rokom narodenia a úmrtia, tiež správne osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov či okolité hroby. „Malo by byť očistené, odstránené prípadné staré kvetinové ozdoby, sviečky, kahance či kríže. V jesennom období odstránené nánosy listov, v zime odmetený sneh. Je dôležité upozorniť, že nájomcovi hrobového miesta prislúcha sa starať o jeho okolie do vzdialenosti pol metra od hranice,“ doplnila Soňa Brijová, zamestnankyňa PaCS.

Zamestnanci pohrebných a cintorínskych služieb sa snažia cintoríny udržiavať v čistote počas celého roka. „Nakoľko nám jesenné obdobie prináša aj zvýšené odpady listov a následné znečistenie nimi chodníkov, budú prebiehať čistiace práce mechanizmami. Preto by sme chceli poprosiť o zvýšenú opatrnosť,“ informuje Brijová.

V tomto dušičkovom období bude zabezpečený vývoz smetných nádob tak ako po minulé roky. Realizuje sa aj v iných dňoch, ako majú zaužívané v závislosti od naplnenia. Novinkou je osadenie troch sviečkomatov – dva budú k dispozícií na starom cintoríne a jeden na novom cintoríne.

V domoch smútku platí počas oranžovej fázy covid automatu prekrytie horných dýchacích ciest, prístupná je dezinfekcia a dodržujú sa odporúčania pre kapacitu naplnenia domu smútku. Pozostalí sú informovaní pracovníkmi PaCS o platných opatreniach.

Soňa Brijová spomína na najnáročnejšie dni počas pandémie. „Náročné to bolo asi najviac počas prvej vlny pandémie, kedy boli rôzne obmedzenia aj čo sa týkalo pohrebov. Bolo veľmi ťažké pozostalým vysvetliť a nakoniec neublížiť novými pandemickými pravidlami. Nebolo jednoduché smútiacej rodine povedať, že pri poslednej rozlúčke v dome smútku môžu byť len šiesti a ostatní musia byť von, alebo zosnulí, ktorí mali pozitívny covid test, budú mať oblečenie len položené v rakve vedľa seba. Pevne veríme, že sa už podobný scenár opakovať nebude, lebo pri takejto citlivej téme ako je posledná rozlúčka sa veľmi ťažko hľadajú správne opatrenia či pravidlá,“ spomína Brijová.

Pohrebné a cintorínske služby Mesta Kežmarok chcú informovať nájomcov hrobových miest, aby si prekontrolovali správnosť údajov, platnosť nájomného a v prípade nezrovnalostí, prepisu hrobového miesta na žijúcu osobu, alebo ukončenia nájomnej doby sa zastavili v Pohrebných a cintorínskych službách Pieta v budove Legendy na ulici Jakuba Kraya 20.

Ondrej Miškovič