Sorting by

×

Podľa záznamov vedených na pohrebných a cintorínskych službách na starom cintoríne je v evidencii zaznamenaných 7 355 zosnulých a na novom cintoríne 1 441 zosnulých.

Kapacita starého cintorína je približne 4 300 hrobových miest, na novom cintoríne je to rozsiahlejšie, pretože pribúdajú nové parcely na budovanie hrobových miest. „Na starom cintoríne je v evidencii mnoho dlhodobých nájomcov – neplatičov, a tak sa postupne tieto hrobové miesta prideľujú novým nájomcom, ktorí prejavia záujem o pochovanie svojich blízkych práve na tomto mieste,“ povedala Soňa Brijová z Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok, ktorá nedávno absolvovala aj školenia zaoberajúce sa pochovávaním a starostlivosťou o zosnulých. Boli to školenia v Liptovskom Mikuláši, ktoré boli ukončené záverečným testom na získanie osvedčenia pre odbornú spôsobilosť na vedenie pohrebnej služby a pohrebiska,“ doplnila Brijová.

Netradičné povolanie, pri ktorom nám vždy napadne muž v tmavom obleku so strašidelným výrazom v tvári, je pre Brijovú výzvou, no práve tam vie použiť svoju ženskú citlivosť a materinskú nehu. „Pri každom prvom kontakte s pozostalými, hlavne s takými, ktorí na to neboli pripravení, ktorých smrť blízkeho zasiahla náhle, je to vždy zložité, lebo sa aj ťažšie komunikuje a získavajú informácie, ktoré potrebujeme vedieť. V takej chvíli je potrebné byť nielen pracovníkom pohrebnej služby, ale aj psychológom. Úmrtia detí sú vždy aj pre nás tie najťažšie a práve vtedy sa človek zastaví a porozmýšľa. Je veľmi ťažké nájsť vhodné slová,“ konštatuje Brijová.

Pohreb – nie lacná záležitosť

Oproti uplynulým rokom zdražel aj odchod na druhý svet. Cena pohrebu závisí do značnej miery od toho, či ide o kremáciu alebo pochovanie do hrobu, či už mali nejaké miesto pre pochovanie, alebo sa bude prideľovať nové. „Kremácia býva v niektorých prípadoch aj o približne 250 eur lacnejšia. Zaváži aj kvetinová výzdoba, výber rakvy. Jednoducho, čím sú nároky pozostalých vyššie, tým je pohreb drahší,“ hovorí zamestnankyňa kežmarskej Piety. Pohrebníctva a kamenárstva tiež zareagovali na zvýšené ceny energií, rakiev, kamenného materiálu a ostatného. Kompenzáciou pre rodiny by mal byť príspevok pre vybavovanie pohrebu od štátu, ten sa však už roky nemenil.

Ondrej Miškovič