Sorting by

×

Pohrebné a cintorínske služby Mesta Kežmarok PIETA vyzývajú ľudí, aby si prekontrolovali správnosť nájomných zmlúv za hrobové miesta a taktiež dobu platnosti úhrad nájomného. Pre vyriešenie je potrebné sa dostaviť do kancelárie na ul. Jakuba Kraya 20, Kežmarok.