Sorting by

×

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas týchto dní s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky bude Mestská polícia Kežmarok vykonávať zvýšený dohľad za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov a zabránenia páchania protiprávnej činnosti.

Skoré stmievanie každoročne prináša viacero nehôd. Polícia varuje chodcov i vodičov. Významnou plánovanou preventívnou aktivitou v našom meste bude v októbri rozdávanie reflexných pások, ktoré budú odovzdávané v prípade, že vládne nariadenia budú dovoľovať zhromažďovanie, po dohode s duchovnými v nedeľu po ukončení bohoslužieb pred všetkými kostolmi v Kežmarku. Uvedenú preventívnu aktivitu zaradilo mesto Kežmarok z toho dôvodu, že si plne uvedomujeme, že používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité a že dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste. Plne si uvedomujeme, že chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si tiež uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov, a preto veríme, že si ľudia opatria tmavé oblečenie reflexným prvkom, ktorý si na odev umiestnia na tú ruku, ktorá je bližšie k vozovke.

November sa už blíži a spolu s ním prichádza aj Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Každoročne je to obdobie, keď väčšina z nás navštevuje cintoríny, aby sme si uctili svojich najbližších. Nielen v tento deň, ale už aj niekoľko dní vopred zažívajú cintoríny obrovský nápor návštevníkov a výnimkou nebude ani Kežmarok. Preto prosíme vodičov vozidiel o ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov Policajného zboru a mestskej polície, hlavne v súvislosti s parkovaním, v rámci ktorého odporúčame návštevníkom využiť aj priľahlé parkoviská, čo platí hlavne pri starom cintoríne, keďže v jeho blízkosti bude treba parkovať vozidlá aj na uliciach Huncovská, M. Lányiho, Mučeníkov, Dr. Fischera, Vyšný Mlyn, prípadne aj v širšom okolí. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj predchádzaniu krádeží a v autách nenechávať na viditeľných miestach nič cenné, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov, ale aj dávať si pozor na osobné veci a kabelky, ktoré často ostávajú odložené bez dozoru na hroboch a zlodejom stačí len pár sekúnd, aby využili nepozornosť majiteľa a na preplnených cintorínoch sa potom ľahko stratia v dave ľudí. Aj z toho dôvodu bude v tomto období posilnený výkon na kamerovom systéme mesta za účelom eliminácie takýchto protiprávnych konaní.

Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti nielen v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Veríme, že všetky tieto opatrenia mestskej polície prispejú k pokojnému priebehu týchto sviatkov v našom meste, aby sme nemuseli zapaľovať ďalšie sviečky na hroboch, ktoré nám majú pripomínať pominuteľnosť, ale i odovzdanosť s vypätím všetkých síl.

plk. Mgr. Štefan Šipula
náčelník mestskej polície