Záborský Jonáš

Jonáš Záborský sa narodil 3. februára 1812 v Záborí a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch. Študoval na gymnáziách v Necpaloch a Gemeri,v r. 1827 – 1832 na kežmarskom lýceu.Prišiel sem v túžbe „zasvätiť…

Žigmund Uhorský

Žigmund Uhorský sa narodil 14. februára 1368 v Nürnbergu v Nemecku a zomrel 9. decembra 1437 v Znojme v Čechách. Pochádzal z rodu Luxemburgovcov. Za uhorského kráľa bol zvolený r. 1387 a…

Zvarínyi Alexander

Alexander Zvarínyi pôsobil a umrel v Kežmarku. Narodil sa 29. septembra 1849 v Szarvase v Maďarsku a zomrel 11. decembra 1908 v Kežmarku. Gymnázium ukončil v rodnom meste, teológiu študoval v Bratislave a…

Zoubek Karel

Karel Zoubek sa narodil 22. januára 1870 v Pacove v Čechách a zomrel 4. júla 1942 v Prahe. Rod Zoubek pochádza z českého Pacova, kde sa spomína už v 16. storočí. Karel…

Zuber Oskar

Oskar Zuber sa narodil 11.februára 1896 a zomrel 3. marca 1945. Bol moderným architektom svojej doby, absolventom budapeštianskej univerzity. Tvoril v stavebnom štýle "Bauhaus" (smer vznikol r. 1919 vo Weimare, vyžadoval, aby…