Sorting by

×

Peter Pavol Zgúth-Vrbický a narodil 25. januára 1863 vo Vrbici a zomrel 22. júna 1952 v Martine.

Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši a Štrbe a na gymnázium v Martine. Na kežmarské gymnázium chodil do 1. – 4. ročníka v r. 1874 – 1878.V r. 1878 – 1881 študoval na učiteľskom ústave v Lučenci, odkiaľ pre panslavizmus bol vylúčený,štúdiá dokončil v Kláštore pod Znievom a Leviciach.R. 1882 získal učiteľský diplom. Pôsobil ako pedagóg v Štrbe a Mošovciach, po vzniku I. ČSR bol v r. 1919 – 1927 hlavným inšpektorom Turčianskej župy.

Písal a vydával básne pre deti i dospelých (napr.Vtáčí súd, Martin 1942; Hej, pod Kriváňom, Liptovský Mikuláš 1944; Slová útechy, Senica 1910 atď.), po vzniku I. ČSR napísal učebnice zemepisu a slovenčiny.

Literatúra:

SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 441.