Sorting by

×

Dr. Gustáv Zechenter-Laskomerský sa narodil 4. marca 1824 v Banskej Bystrici a zomrel 20. augusta 1908 v Kremnici.

Slovenský spisovateľ (Lipovianska maša, Starý zaľúbenec atď.), lekár, spoluzakladateľ Matice slovenskej si vzal za manželku Emíliu Grosserovú z Krížovej Vsi. Pochodil celý Spiš a podľa jeho diela Vlastný životopis, ktorý vyšiel pod názvom Päťdesiat rokov slovenského života (Bratislava, SVKL 1956), navštívil 16. – 17. júna 1857 kežmarského lekárnika Benjamina Zörnlauba. Presné dátumy ďalších návštev nie sú známe.

Literatúra:

ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv: Päťdesiat rokovslovenského života. Bratislava: SVKL 1956.