Sorting by

×

Ctiboh Zoch (vlastným menom Timoteus Cochius) sa narodil 17. marca 1815 vo Veličnej a zomrel 25. decembra 1865 v Jasenovej.

V Kežmarku študoval v r. 1826 –1829, absolvoval tu druhý ročník gramatiky a dva ročníky syntaxe. Keďže v tom čase už v Kežmarku existovala Slovenská študentská spoločnosť, nie je vylúčené, že v nej pracoval aj Zoch – tým viac, že neskôr sa zapájal do činnosti mnohých študentských spoločností, ktoré na Slovensku existovali. Žiaľ, zoznamy kežmarskej spoločnosti z prvých rokov jej činnosti sa nezachovali. Na bratislavskom lýceu si poslovenčil meno – priatelil sa so Štúrom. Bol farárom v Jasenovej, stál pri zrode Tatrína a Matice slovenskej. Za účasť v revolúcii 1848/49 mu hrozila smrť, keďže však cisárske vojská porazili Maďarov, rozsudku sa vyhol. Okrem iného napísal Slovo za slovenčinu (1846), čo bolo odpoveďou na Kollárov spis Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky – Kollár sa postavil proti spisovnej slovenčine.

Literatúra:

SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 458 – 460.