Tököli (Thököly) Žigmund

Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku. Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a preto…

Tököli (Thököly) Imrich

Imrich Tököli (Thököly) sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku a zomrel 13. septembra 1705 v Izmide v Turecku. Imrich Tököli študoval na prešovskom kolégiu a dokonca tam hral divadlo. Po úteku z obkľúčeného Oravského hradu…

Tomášik Samo

Samo Tomášik sa narodil 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici a zomrel 10. septembra 1887 v Chyžnom. Chodil do školy v rodnej obci, v Chyžnom, Jelšave,Šajovskom Gemeri, Rožňave (jeho spolužiakmi boli napr. Samo Chalupka,…

Tátray Gregor ml.

Dr. Gregor Tátray ml. sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Študoval pravdepodobne na lýceu v Kežmarku.Po štúdiách medicíny vo Viedni (?) pôsobil vo…

Tranovský (Tranoscius) Juraj

Juraj Tranovský (Tranoscius) sa narodil 27. marca 1592 v Těšíne na Morave a zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal zo Sliezska. Študoval vo Wittenbergua Prahe, kde aj začal pôsobiť ako pedagóg. V r.…

Tátray Gregor st.

Dr. Gregor Tátray st. sa narodil 11. apríla 1803 v Kežmarku a zomrel 29. mája 1845 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 – 1826. Vo Viedni…

Tököli (Thököly) Štefan II.

Štefan Tököli (Thököly) II. sa narodil 8. februára 1623 v Kežmarku a zomrel 4. decembra 1670 na Oravskom Hrade. Štefan II. dosiahol vyššie postavenie než jeho predkovia. Jeho matka bola Katarína Turzová –jedna…

Tököli (Thököly) Šebastián

Šebastián Tököli (Thököly) sa narodil okolo roku 1540 v Timisoara v Rumunsku a zomrel 3. februára 1607 v Kežmarku. Rodina pochádzala údajne z povodia Dunaja.Najstarším známym príslušníkom tohto rodubol Ján (+ 1446), vlajkonosič kráľa Mateja…

Tablic Bohuslav

Bohuslav Tablic sa narodil 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach, dnes Hontianske Moravce. Vyštudoval univerzitu v Jene, ako evanjelický farár v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť…

Trompler Ján

Ján Trompler sa narodil v 2. polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel v 1. tretine 18. storočia v Kežmarku. Rod sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Rodina Trompler – Késmárki získala erb r.…