Tranovský (Tranoscius) Juraj

Juraj Tranovský (Tranoscius) sa narodil 27. marca 1592 v Těšíne na Morave a zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal zo Sliezska. Študoval vo Wittenbergua Prahe, kde aj začal pôsobiť ako pedagóg. V r.…

Tátray Gregor st.

Dr. Gregor Tátray st. sa narodil 11. apríla 1803 v Kežmarku a zomrel 29. mája 1845 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 – 1826. Vo Viedni…

Tököli (Thököly) Štefan II.

Štefan Tököli (Thököly) II. sa narodil 8. februára 1623 v Kežmarku a zomrel 4. decembra 1670 na Oravskom Hrade. Štefan II. dosiahol vyššie postavenie než jeho predkovia. Jeho matka bola Katarína Turzová –jedna…

Tököli (Thököly) Šebastián

Šebastián Tököli (Thököly) sa narodil okolo roku 1540 v Timisoara v Rumunsku a zomrel 3. februára 1607 v Kežmarku. Rodina pochádzala údajne z povodia Dunaja.Najstarším známym príslušníkom tohto rodubol Ján (+ 1446), vlajkonosič kráľa Mateja…

Tablic Bohuslav

Bohuslav Tablic sa narodil 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach, dnes Hontianske Moravce. Vyštudoval univerzitu v Jene, ako evanjelický farár v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť…

Trompler Ján

Ján Trompler sa narodil v 2. polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel v 1. tretine 18. storočia v Kežmarku. Rod sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Rodina Trompler – Késmárki získala erb r.…

Tischler Ján

Ján (Hans) Tischler (Tyschler) sa narodil koncom 15. storočia a zomrel po roku 1550 v Kežmarku. V rím. kat. farskom Kostole sv. Kríža v Kežmarku,pod chórom, sa nachádza 14-sedadlová tzv. senátorská lavica. V…

Titius Jeremiáš Gottlieb

Jeremiáš Gottlieb Titius sa narodil v 2. polovici 17. storočia vo Vroclave-Vratislav v Poľsku a zomrel v roku 1710 v Prešove Do školy v Kežmarku prišiel r. 1706, v r. 1706 –1709 bol jej rektorom. Bol…

Tischler Gregor

Tischler Gregor sa narodil koncom 15. storočia v Kežmarku a zomrel v 16. storočí v Levoči. Gregor Tischler z Kežmarku je odbornou literatúrou označovaný za stolára, s ktorým sa v Levoči udomácnilo talianske umenie intarzie. V…

Thoraconymus – Kabát Matej

Matej Thoraconymus-Kabát sa narodil v Brezne a zomrel 1586 v Sárospataku v Maďarsku. Študoval v Bardejove a vo Wittenbergu. Do kežmarskej školy prišiel r. 1571, r. 1572 sa uvádza ako Schulmeister, ktorý stál na čele…