Sorting by

×

Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku.

Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a preto jeho sídlom bol „len“ kaštieľ v Spišskom Štiavniku – tiež tököliovský rodinný majetok.

Lenže po odhalení sprisahania Vešeléniho sa začali majetky vinníkov habať v prospech cisára a na rad prišiel r. 1671 aj Spišský Štiavnik ako majetok rodiny Tököli. Žigmund, ktorý sa od sprisahania a od počinov brata Štefana II. dištancoval,a skutočne s tým nič nemal spoločné, vyšetrovaciu komisiu nepresvedčil o svojej nevine, tak istobol žalárovaný a r. 1673 mu odňali všetky majetky.Nakoniec mu skutočne nič nedokázali a po roku bol z väzenia prepustený. Panovník mu vrátil prekvapujúco kežmarský hrad, ale štiavnického panstva sa musel Žigmund zrieknuť v prospech koruny.Utiahol sa do Kežmarku, kde aj umrel.

Žigmund bol dvakrát ženatý – z prvého manželstva mal syna Mikuláša (1643 – 1676) a z druhého dcéru. Mikuláš nemal mužských potomkov, a tak rod Tököli definitívne vymrel po meči.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarský hrad. Martin: Osveta1989.

VENCKO, Ján: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši.Ružomberok 1927.