Sorting by

×

Samo Tomášik sa narodil 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici a zomrel 10. septembra 1887 v Chyžnom.

Chodil do školy v rodnej obci, v Chyžnom, Jelšave,Šajovskom Gemeri, Rožňave (jeho spolužiakmi boli napr. Samo Chalupka, Michal Miloslav Hodža a Jonáš Záborský) a napokon prešiel na lýceum do Kežmarku, kde študoval v rokoch 1828 – 1831 a národne sa tu prebudil.

Na Kežmarok spomína Tomášik vo svojom Vlastnom životopise takto: „Roku 1828 som prešielna lýceum kežmarské, kde boli toho času výteční profesori… Profesor Benedikti založil v Kežmarku spoločnosť slovenskú a bol sprvoti i jej riaditeľom, ale potom, že to bolo Nemcom nemilé,prepustil riaditeľstvo Kuzmánymu, ktorý bol toho času pedagógom v Kežmarku a po jeho odchode zostali sme tak rečeno sami na seba zanechaní.Ostatne, učili sme sa pilne českú gramatiku,prinášali sme práce prozaické i básnické plody na posúdenie a deklamovali sme. V Kežmarku, kde sa viac slovenských evanjelických remeselníkova čeľade nachádzalo, služby božie po nedeliach sme my, starší študenti teológie, v lyceálnej budove odbavovali a profesor Mihálik tieto slovenské služby božie zveril na mňa.“

Po skončení kežmarského lýcea pôsobil ako vychovávateľ v Bánréve. Po smrti otca bol zvolený na jeho miesto do Chyžného, ale musel si ešte teologické vzdelanie doplniť – šiel na univerzitu do Berlína. Cestou navštívil Prahu, spoznal vynikajúcich českých dejateľov Jungmanna, Palackého i Slováka Šafárika. Hoci dúfal, že v Čechách vládne viac duch vlastenectva než na Slovensku, bol napokon sklamaný. „V takýchto myšlienkach pohrúženému prišla mi na myseľ známa poľská pieseň Jeszcze Polska niezginela… a na tento nápev sa mi ako od srdca vinuli sloky mojej piesne Hej,Slované!“ Po berlínskych štúdiách od r. 1835 pôsobil v Chyžnom až do smrti ako farár a gemerský ev. a. v. senior a dozorca evanjelických škôl v gemerskom senioráte. Tomášik písal poéziu svetskú i náboženskú, ako aj historickú prózu (Malkotenti,Bašovci na Muránskom zámku…) Viacero prác venoval pamätihodnostiam Gemera, ale aj slovenskému školstvu.

Literatúra:

HENDRICH, Jozef: Ako sa kedysi na Slovensku študovalo.Martin: Matica slovenská 1937.SBS VI. T – Ž. Martin: Matica slovenská 1994, s. 91 – 92.