Sorting by

×

Dr. Gregor Tátray st. sa narodil 11. apríla 1803 v Kežmarku a zomrel 29. mája 1845 v Kežmarku.

Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 – 1826. Vo Viedni pracoval v nemocnici dva roky a v máji 1828 sa vrátil do Kežmarku.

Bol prvým lekárom na Spiši, ktorý sa súčasne zaoberal chirurgiou a gynekológiou. R. 1829 sa stal aj lekárom Spišskej župy, no svojich pacientov mal aj v Galícii (Halič sa nachádza v dnešnom juhovýchodnom Poľsku a severozápadnej Ukrajine).Najhorším a najťažším obdobím jeho praxe bola epidémia cholery r. 1831, ktorá zahubila stovky ľudí, ale v Kežmarku umrelo iba jedenásť ľudí,i to na predmestí.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Lekárstvo a lekárenstvo na Spiši.Rukopis 2007.