Sorting by

×

Juraj Tranovský (Tranoscius) sa narodil 27. marca 1592 v Těšíne na Morave a zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši.

Pochádzal zo Sliezska. Študoval vo Wittenbergua Prahe, kde aj začal pôsobiť ako pedagóg. V r. 1616 sa stal vo Valašskom Meziříčí evanjelickým farárom.Po bitke na Bielej Hore r. 1620 musel Moravu opustiť. V r. 1629 prešiel na Slovensko. V tom istom roku sa zdržiaval v Kežmarku – vtedy bol miestnym farárom Ján Serpilius starší – pútalo ich snáď nejaké priateľstvo? V levočskom archíve sa zachoval Tranovského list písaný v Kežmarku,v ktorom prosil levočskú mestskú radu o finančný príspevok na knihu Odarum sacrarum sive Hymnorum Georgii Tranoscii (Posvätné ódy alebo Hymny Juraja Tranovského). Príspevok dostal,kniha vyšla v tom istom roku 1629.

Tranovský sa usadil najprv na Oravskom Podzámku, potom r. 1631 prešiel do Liptovského Mikuláša.Písal po latinsky a česky. Jeho najvýznamnejším dielom bol prvý tlačený evanjelický spevník Cithara sanctorum, ktorý vyšiel r. 1636 – obsahoval cca štyristo piesní, z toho niekoľko desiatok piesní napísal Tranovský sám. Spevník dosiahol vyše 100 vydaní a používal sa až do r. 1992, keď vyšiel nový evanjelický spevník, kde boli už všetky piesne poslovenčené.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Životopis Juraja Tranovského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1942.Jiří Třanovský. Sborník k 300. výročí kancionálu Cithara sanctorum. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1936.

PETŐCZOVÁ, Janka: Testament Alexeja Thurzu a mecenášskatradícia v hudobnej kultúre Levoče 16. a 17.stor. In: Z minulosti Spiša XIV. 2006. Levoča 2006,s. 229 – 242.

Tranovského sborník. Liptovský Sv. Mikuláš, Tranoscius1936.