Schwartner Martin

Martin Schwartner sa narodil 1. marca 1759 v Kežmarku a zomrel 15. augusta 1823 v Pešti v Maďarsku. Stará kežmarská rozvetvená rodina s variantmi mien Schwartner, Svartner, Schwatner, Schwantner,Schwardtner, Schwadtner atď. Žila v Kežmarku už v 15.…

Stráňai Karol

RNDr. DrSc. Karol Stráňai sa narodil 13. novembra 1905 v Rajci nad Rajčankou a zomrel 31. júla 1999 v Bratislave. Z obyčajného chlapca, vyrastajúceho v Rajci,sa postupom času sformoval významný človek,ktorý za svojím cieľom…

Šulek Matej

Matej Šulek sa narodil 28. júla 1748 vo Veličnej a zomrel 28. júla 1815 v Tisovci. Do školy chodil v Istebnom a Ožďanoch,r. 1764 prišiel do Kežmarku k bratovi, ktorý tu bol vychovávateľom…

Steiner Samuel

Samuel Steiner sa narodil 20. augusta 1809 v Kežmarku a zomrel 2. júla 1887 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny remeselníka. Študoval teológiu a právo na kežmarskom lýceu, pokračoval v štúdiách na teologickej fakulte vo…

Sauter Teodor Augustín

Teodor Augustín Sauter sa narodil 15. augusta 1886 v Kežmarku a zomrel 30. júna 1949 v Českom Krumlove v Čechách. Navštevoval evanjelické lýceum a strednú obchodnú školu v Kežmarku. V rokoch 1903 – 1904bol praktikantom…

Stodola Emil

Emil Stodola sa narodil 22. marca 1862 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 28. júna 1945 v Bratislave. Študoval v Liptovskom Mikuláši, vo Veľkej, v Kežmarku,kde sa zapísal ako privátny študent do 1. ročníka v…

Šafárik Pavol Jozef

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13. mája 1795 v Kobeliarove a zomrel 26. júna 1861 v Prahe v Čechách. Študoval v Rožňave, Dobšinej a v r. 1810 – 1814na lýceu v Kežmarku. Študenti lýcea bývali…

Roth Samuel Wolf

Samuel (Salamon) Wolf Roth sa narodil v roku 1819 v Bušovciach a zomrel 11. júna 1884 v Kežmarku. Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla v roku 1852 (udáva sa však viacero letopočtov) –mala len 19…

Stöckel Leonard

Leonard Stöckel sa narodil v roku 1510 v Bardejove a zomrel 7. júna 1560 v Bardejove. Študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde spoznal reformátorov Dr. Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Po návrate do Bardejova r. 1538…

Szücs Štefan

Štefan Szücs sa narodil 27. februára 1918 v Skotavsku na Ukrajine a zomrel 27. mája 1990 v Kežmarku. Štefan Szücs patril k významným kežmarským fotografom povojnového obdobia. Pochádzal z Podkarpatskej Rusi. Jeho otec Fedor Szücs…