Sorting by

×

Ján Juraj Schmitz sa narodil pred 25. májom 1765 v Kežmarku a zomrel 26. októbra 1826 v Bialsko-Biała v Poľsku.

Študoval v Kežmarku a na univerzite v Greifswalde.Po ukončení školy sa vrátil do rodného mesta, kde bol v r. 1787 – 1789 pedagógom školy.Odtiaľ odišiel za farára do Veľkej Lomnice,kde pôsobil v r. 1789 –1806. V tom období bol aj seniorom. R. 1806 prešiel z Lomnice do Bialska,kde sa stal moravsko-sliezskym superintendentom.Uhorsko opustil zrejme preto, lebo bránil samostatné rozhodovanie farárov pred zásahmi svetských inšpektorov. Písal po nemecky – vydal príležitostné kázne. Po nemecky písal aj svetskú lyriku.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 226.