Sorting by

×

Kornel Milan Stodola sa narodil 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 21. októbra 1946 v Bratislave.

Brat Aurela – otca teórie parných turbín a Emila– významného slovenského politika a právnika,ktorí študovali tiež v Kežmarku. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Lučenci, Kežmarku – v školskom roku 1878/79 navštevoval 2. ročník, v Prešporku a v Prešove. Potom študoval vo Viedni.

Bol spolumajiteľom rodinnej garbiarskej fabriky,členom správy tlačiarne Melantrich, tajomníkom nemocnice a pracovníkom tlačového dozoru vo Viedni, vládnym referentom železníc, pôšta telegrafov na Slovensku, predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, popredným predstaviteľom slovenských národohospodárskych a podnikateľských kruhov svojej doby.

Bol politicky činným v Slovenskej národnej strane, potom po vzniku ČSR v Slovenskej národnej a roľníckej strane. Bol reprezentantom politiky centralizmu, dlhoročným poslancom a senátorom Národného zhromaždenia. Stál pri zrode bratislavských Dunajských veľtrhov, bol spoluzakladateľom Bratislavskej plodinovej burzy, Živnostenských úverových ústavov, predsedom Národohospodárskeho ústavu a členom viacerých národohospodárskych organizácií a inštitúcií. Propagoval šport a turistiku na Slovensku.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 356.