Sorting by

×

Karol Steiner sa narodil v roku 1835 v Kežmarku a zomrel 5. novembra 1887 v Kežmarku.

Rodina Steiner bola veľmi rozvetvená. Karol patril k najznámejším členom – vyrábal nielen bežné zámočnícke výrobky, ale aj ohňovzdorné skrine a trezory, ktoré predstavil na Prvej priemyselnej výstave v Kežmarku r. 1865. Pracoval aj v dobrovoľnom hasičskom zbore a streleckom spolku.Jeho vývesný znak sa nachádza v expozícii cechova remesiel Múzea v Kežmarku.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.